IKKa 6 プリザーブドフラワーの仏花

 • さくら工房fb
 • さくら工房ig

IKKa 6 プリザーブドフラワーの仏花Blog

 • Date:2020.09.08
 • Category:Item , IKKa

◆ 作品№・・・IKKa 249 プリザーブドフラワーの仏花

    ■ 値段・・・¥6,800(税込み)

    ■ サイズ(おおよそ)・・・幅:150㎜ 奥行:130㎜ 高さ:205㎜

◆ 作品№・・・IKKa 254 プリザーブドフラワーの仏花

    ■ 値段・・・¥7,000(税込み)

    ■ サイズ(おおよそ)・・・幅:150㎜ 奥行:150㎜ 高さ:210㎜

◆ 作品№・・・IKKa 255 プリザーブドフラワーの仏花

    ■ 値段・・・¥6,800(税込み)

    ■ サイズ(おおよそ)・・・幅:150㎜ 奥行:140㎜ 高さ:200㎜

◆ 作品№・・・IKKa 256 プリザーブドフラワーの仏花

    ■ 値段・・・¥2,500(税込み)

    ■ サイズ(おおよそ)・・・幅:110㎜ 奥行:90㎜ 高さ:135㎜

◆ 作品№・・・IKKa 257 プリザーブドフラワーの仏花

    ■ 値段・・・¥1,900(税込み)

    ■ サイズ(おおよそ)・・・幅:100㎜ 奥行:80㎜ 高さ:135㎜